Co to jest i do czego stosuje się beton towarowy

Beton towarowy to typ betonu powstający w sposób zautomatyzowany. Kruszywo, cement woda i domieszki chemiczne mieszane są w stałych proporcjach, które gwarantują jednakową dla każdej partii, wysoką wytrzymałość produktu. W zależności od składu mieszanki beton towarowy różni się między sobą wytrzymałością na ściskanie i można go zakwalifikować zgodnie z ujednoliconymi normami do kilku klas. Przykładowo w budownictwie domów jednorodzinnych używa się betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 i C25/30. Klasę betonu stosowną do danego elementu struktury budynku określa projektant dostosowując ją do wymagań konstrukcyjnych projektu. Produkcją dobrej jakości betonu towarowego w Nasielsku zajmuje się nasza firma Mrówka.

Czym różni się beton towarowy od zwykłego

Określenie beton towarowy powstało w celu odróżnienia mieszanki przygotowanej na linii produkcyjnej i dostarczanej na miejsce w betonowozach bezpośrednio w miejscu budowy w formie gęstej lub półpłynnej. Zastosowanie pompy do betonu umożliwia szybki rozładunek płynnego betonu towarowego w przygotowane wcześniej miejsce przeznaczenia.

Beton zwykły uzyskiwany na budowach w betoniarkach, w przeciwieństwie do betonu towarowego, nie jest powtarzalny. Często jego składniki dozowane są w sposób niedokładny, a co za tym idzie wytrzymałość poszczególnych elementów budynku może się różnić. Z betonu powstają ważne elementy konstrukcyjne takie jak stropy, fundamenty czy ściany. Z tego względu ważna jest dbałość o jednolitość mieszanki i bezpieczniej jest zakupić beton towarowy, którego jakość potwierdzana jest certyfikatami,  niż przygotowywać beton zwykły, którego jakość może być niewystarczająca.

Ponadto zamawiając beton towarowy praca przebiega szybciej, ponieważ beton wtłaczany jest przy pomocy pompy bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Wyrobienie betonu zwykłego wiąże się z dużo większym nakładem pracy i koniecznością wożenia własnoręcznie ciężkiego materiału.

Osoba kupująca beton towarowy wraz z dowodem zapłaty otrzymuje dokumentację przewozową W-Z zawierającą skład mieszanki, jej klasę, cenę i ilość.