Jak zabezpieczyć dach przed przeciekaniem?

Dach, który przez wiele lat pozostanie w dobrym stanie mimo różnych szkodliwych czynników, musi być profesjonalnie wykonany. Najczęściej zauważa się problemy ze szczelnością, które stają się szczególnie uciążliwe przy intensywnych opadach. Przedstawiamy najlepsze sposoby na zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem.

Zabezpieczenie dachu na etapie montażu 

Dawniej do wstępnego krycia dachu używało się papy, jednak nie przepuszcza ona pary wodnej i do tego szybko ulega zniszczeniu. Obecnie dach przykrywa się specjalnymi foliami, które chronią przed wodą opadową, a do tego przepuszczają parę wodną. Nowoczesne folie zwane membranami dachowymi powstają ze splecionych włókien polietylenowych, które tworzą sieć kanalików. To właśnie one sprawiają, że para może przez nie przepłynąć, lecz woda już nie. Folię kładzie się od okapu prostopadle do krokwi zadrukowaną stroną na zewnątrz. Jej dolną krawędź umieszcza się na pas nadrynnowy. Za pomocą taśmy przykleja się ją do obróbki okapowej. Folię trzeba lekko naprężyć i przymocować do krokwi zszywkami. Na to mocuje się kontrłaty. Kolejne pasy powinny łączyć się na 15 cm zakładu, a przy mniejszym nachyleniu nawet 20 cm. Miejsca te trzeba także zabezpieczyć specjalną taśmą.

Najpopularniejsze przyczyny przeciekania 

Najczęściej przecieki powstają przez źle ułożone pokrycie, nieprawidłowe obróbki blacharskie, niedokładnie uszczelnione okna dachowe i wyłazy, a także uszkodzoną folię dachową. Widoczna na suficie wilgoć często nie wskazuje jednoznacznie położenia problemu. Przecieki mogą powstać w koszu, który okaże się zbyt wąski. w takiej sytuacji między pokryciem a obróbką umieszcza się uszczelki, ponieważ wymiana kosza jest dość problematyczna i wiąże się ze zdjęciem pokrycia. Przecieki pojawiają się także na styku lukarn z połacią i przeważnie są wywołane zbyt małą obróbką na ściankach. Nieprawidłowy jest także montaż rynien na jej daszku. Częsty problem to niepoprawna obróbka komina. Nieszczelności pojawią się, jeśli kołnierz się odkształci pod wpływem temperatury lub nie będzie pod nim odpowiedniego uszczelnienia. Woda może przedostawać się przez uszkodzone uszczelnienie okna połaciowego lub wyłazu.

Formy doraźnych zabezpieczeń 

Zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem zależy od tego, gdzie powstał przeciek. w obrębie komina można zastosować taśmę dekarską, na którą położy się nową blachę. Taśmy można użyć także wtedy, gdy okaże się, że źródłem przecieku jest uszkodzona membrana dachowa. Zdarza się również tak, że wskutek wichury lub burzy uszkodzeniu ulegnie samo pokrycie. Wtedy trzeba niezwłocznie je naprawić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kolejnych problemów. Do uszczelnienia dachu można także użyć nylonu dekarskiego, czyli polimerowego materiału izolacyjnego, który szybko tworzy szczelną i twardą powłokę. Nakłada się go po oczyszczeniu podłoża i pokryciu go gruntem dekarskim. Nylon dekarski stosuje się na zniszczoną papę, dachówkę, beton, a także na dach wykonany z blachy. Można go używać na dachy płaskie i skośne.