Jakie elementy dachu najczęściej podlegają naprawie?

Wady i naruszenia pokryć dachowych mają różnorodny charakter. Nie wszystkie defekty wynikają z nieprawidłowej pracy firmy dekarskiej – w wielu przypadkach uszkodzenia są spowodowane niewłaściwą eksploatacją. Sprawdźmy, które awarie dachowe należą do najczęstszych i na co zwracać uwagę przy realizacji prac.

Uszkodzenie stropodachu – najczęstsze problemy

Przenikanie wody opadowej jest podstawowym skutkiem naruszenia konstrukcji stropodachu i niesie za sobą wiele przykrych konsekwencji, m.in.  pogorszenie się mikroklimatu pomieszczeń, ubytki ciepła spowodowane zmniejszeniem izolacyjności termicznej przegród, przyspieszanie korozji elementów konstrukcyjnych i obniżenie wytrzymałości materiałów budowlanych. Dużym problemem jest także zagrzybienie pomieszczeń. Przecieki mogą powstawać wskutek błędów projektowych, wykonawczych lub jako efekt niewłaściwej eksploatacji. W większości przypadków uszkodzenia wynikają z błędu czynnika ludzkiego, dlatego tak ważne jest zatrudnianie fachowców ze sprawdzonej firmy, którzy przestrzegają najlepszy zasad sztuki budowlanej.

Błędy wykonawcze – pokrycia dachowe

Błędy wykonawcze są zazwyczaj związane z wykorzystaniem niewłaściwych materiałów i niestosowaniem się do, tzw. reżimów technologicznych. Dotyczy to szczególnie obszaru miejsc krytycznych, których naprawa niesie za sobą ogromne straty finansowe. Do najczęstszych mankamentów wykonawczych zaliczamy, m.in. przebicie warstwy pokrycia stropodachów, nieprawidłowo zaprojektowany system odprowadzania wód opadowych, niewłaściwe mocowanie elementów instalacji odgromowej, błędne kształtowanie spoin dylatacyjnych czy brak pomostów ochronnych na powierzchni pokrycia.

Naprawy okresowe – musisz to wiedzieć

Bez względu na to czy pokrycie dachowe zostało wykonane z zachowaniem reguł sztuki dekarskiej, czy też pojawiły się błędy konstrukcyjne, trzeba pamiętać, że dach narażony jest na ekstremalne obciążenia i wymaga okresowej konserwacji. W przypadku dachów płaskich naprawy nie generują zazwyczaj dużych kosztów – o wiele kosztowniejsze jest eliminowanie uszkodzeń dachów wykonanych z blachodachówki czy dachówki.
Zdarza się, że po upływie czasu ujawnią się defekty, które nie były widoczne na pierwszy rzut oka. Częstym problemem, zgłaszanym przez właścicieli jest niewłaściwe łączenie krycia pap oraz nieprawidłowe łączenie styków materiałów.