Na czym polega kotwienie rusztowań?

Jednym z elementów prac budowlanych są prace na rusztowaniach, które pozwalają na wykonanie zadań na wysokościach. Jednak trzeba pamiętać, że wszelkie tego typu działania muszą być bezpieczne dla pracowników. Dlatego, jeśli mają oni prace do wykonania na rusztowaniach, zaleca się, aby były one zakotwiczone, dzięki czemu rusztowanie pozostanie nieruchome nawet podczas złych warunków pogodowych. Sprawdź jak wykonać prawidłowe kotwienie rusztowań.

Czym jest kotwienie rusztowań?

Kotwienie rusztowań to nic innego jak mocowanie poszczególnych elementów  w taki sposób, aby były one nieruchome i bezpieczne dla pracowników zatrudnionych na budowie. Dzięki kotwieniu możemy mieć pewność, że wykonywanie prac na wysokościach będzie zgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na budowie. Czynność tą należy wykonać w przypadku każdej konstrukcji, również wypożyczonego rusztowania z firmy zajmującej się wynajmem sprzętu budowlanego.

Jak wykonać kotwienie krok po kroku?

Kotwienie rusztowań powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami, a punkty kotwienia, czyli ich ilość i położenie określa monter z uprawnieniami. Kotwienie rusztowania należy rozpocząć od jego drugiego poziomu, a zakotwienia powinny być rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania. Kotwy zgodnie ze sztuką rozmieszcza się do drugie pole w poziomie i co drugą kondygnację, a pion komunikacyjny należy kotwić z każdej strony do 4 metry. Dla bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby kotwy nie znajdowały się pod innym kątem niż prosty względem ścian budynku. Najwyższa kondygnacja rusztowania powinna być mocowana częściej, czyli w co drugi polu.

Czego nie wolno robić podczas kotwienia?

Absolutnie zakazane jest mocowanie zakotwień do rynien dachowych, odgromników, czy ram okiennych. Nie wolno też umieszczać na kotwach podestów roboczych oraz stosować lin ściągających, które mogłyby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji.